System oczyszczania wody

System oczyszczania wody wyposażony jest w wiele innowacyjnych rozwiązań technicznych jak i konstrukcyjnych. Posiada zwartą budowę i może być posadowiony bezpośrednio na zbiornikach wodnych bez konieczności zajmowania dodatkowego miejsca. Jego zautomatyzowany system sterowania pozwala na ciągłą pracę.

Najważniejszą zaletą systemu oczyszczania wody jest samowystarczalność i możliwość pracy bez przyłączy kanalizacyjnych, a oczyszczona woda może być ciągle używana bez konieczności jej wymiany. Brudna woda zostaje wymieszana ze środkami flotacyjnymi PAM (poliakrylamid) i PAC (chlorek glinu), które powodują wytrącanie się zanieczyszczeń stałych. Zanieczyszczenia lżejsze od wody wypływają na jej powierzchnię i są usuwane . Natomiast zanieczyszczenia cięższe od wody osiadają na dnie zbiornika gdzie są cyklicznie spuszczane do zbiornika osadowego. Ze środka zbiornika wychodzi kolektor, którym czysta woda zawraca z powrotem do obiegu. Odseparowane nieczystości trafiają do zbiornika przybierając formę odpadu stałego.

  • Filtr bębnowy

Jego zadaniem jest usuwanie większych ciał stałych i zanieczyszczeń.

 

  • Mikser rurowy

Urządzenie służące do mieszania wody z roztworami środków flotacyjnych

 

  • Zbiorniki do przygotowania roztworów flotacyjnych

Służą do przygotowywania mieszaniny środków do oczyszczania wody i ścieków

 

  • Separator wody – wanna flotacyjna

W urządzeniu tym mieszana jest brudna woda ze  środkami flotacyjnymi, powodując wytrącanie się zanieczyszczeń stałych.

  • Urządzenie do odwadniania osadów

Urządzenie to jest unikalnym połączeniem struktury dynamicznych i statycznych filtrów pierścieniowych pozwalających na odwodnienie szlamu

LINIE DO RECYKLINGU TWORZYW SZTUCZNYCH I PRODUKCJI WYROBÓW FOLIOWYCH ZOBACZ WIĘCEJ