Polityka prywatności
Argus Maszyny Separatory > Polityka prywatności

Rumia dnia 16.08.2018

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KONTRAHENTÓW – PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH ZGODNIE Z RODO

 

CO TO JEST RODO?

RODO: to nowe przepisy unijne regulujące prawnie zasady ochrony danych osobowych, które mają zastosowanie od 25 maja 2018 r.

Nasza firma przestrzega zasad określonych w RODO.

 

Pełna nazwa RODO:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 

KTO JEST ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH?

Administratorem Państwa danych osobowych jest Argus Maszyny Sp z o.o. z siedzibą w Rumi , przy ul. Żołnierzy I Dywizji Wojska Polskiego 98 . Nasze dane kontaktowe i adres korespondencyjny: ul. Żołnierzy I Dywizji Wojska Polskiego 98 Rumia , tel +48 533 202 141 , biuro@argusmaszyny.pl

Administrator danych jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa.

 

W JAKIM CELU I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ WYKORZYSTUJEMY DANE?

Państwa dane osobowe Argus Maszyny Sp. z o.o. będzie wykorzystywać w następujących celach:

zawarcia i wykonania umowy o usługi, w tym zapewnienia poprawnej jakości usług  (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit b RODO) – „wykonanie umowy”,

wykonania ciążących na naszej firmie obowiązków prawnych, np. wystawiania i przechowywania faktur czy udzielania odpowiedzi na reklamacje (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit c RODO) – „obowiązek prawny”,

dochodzenia roszczeń wynikających z umowy (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”,

marketingu usług własnych w trakcie trwania umowy (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”,

marketingowych, w przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na wykorzystanie danych w tym celu (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit a RODO) – „zgoda”.

 

JAK DŁUGO BĘDZIEMY WYKORZYSTYWAĆ DANE?

Dane będziemy wykorzystywać przez okres niezbędny do realizacji opisanych powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:

czas trwania umowy,

czas wykonywania obowiązków prawnych oraz czas, w którym przepisy prawa nakazują nam przechowywać dane, np. przepisy podatkowe,

czas po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy,

czas do momentu wycofania zgody.

 

JAKIE MAJĄ PAŃSTWO PRAWA?

Mogą Państwo złożyć do naszej firmy wniosek o:

dostęp do danych osobowych (informację o przetwarzanych danych osobowych oraz kopię danych),

sprostowanie danych, gdy są one nieprawidłowe,

przeniesienie danych, w przypadkach określonych w RODO,

usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych.

Jednocześnie informujemy, iż niezależnie od praw wymienionych wyżej mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych, jeśli podstawą prawną wykorzystywania danych jest prawnie uzasadniony interes. Po przyjęciu wniosku w tej sprawie jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu.

Mają Państwo także prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa. Udzielona zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych może być wycofana w każdym czasie.

 

KOMU PRZEKAZUJEMY PAŃSTWA DANE?

Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Państwa dane możemy przekazać – oprócz osobom upoważnionym przez Administratora danych – innym podmiotom, w tym:

podmiotom przetwarzającym je w naszym imieniu, np. naszym agentom oraz dostawcom maszyn powiązanych z realizacją Państwa zlecenia.

Państwa dane mogą być również przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod warunkiem spełnienia warunków określonych w rozdziale V RODO.

 

JAK MOŻNA SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ W SPRAWIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH?

W sprawie ochrony danych osobowych mogą się Państwo skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@argusmaszyny.pl, lub telefonicznie +48 533 202 141.

Informacja o plikach cookies

Strona argusmaszyny.pl korzysta z plików cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania z niej. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Strony.

Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

  • tworzenie statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
    • określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. Przeglądarka internetowa zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookiem. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Serwisu, a wręcz uniemożliwić korzystanie z jego zasobów. Serwis może wykorzystywać reklamę remarketingową Google AdWords, dlatego pliki cookies mogą być wykorzystane do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki Użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji Użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie. W zakresie informacji o preferencjach Użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google Użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

Na serwerze Serwisu zainstalowane jest narzędzie Google Analytics, które śledzi ruch Użytkowników na wszystkich podstronach za pomocą plików cookies. Informacje uzyskane przy użyciu tego narzędzia nie są udostępniane innym podmiotom i służą jedynie do celów statystycznych oraz polepszenia użyteczności witryny. Zalecamy zapoznanie się z polityką ochrony prywatności firmy Google w zakresie narzędzia Google Analytics, aby poznać zasady korzystania z plików cookies wykorzystywane w statystykach: http://www.google.pl/analytics/learn/privacy.html

Użytkownicy rejestrujący się na stronach Serwisu.

Użytkownicy Serwisu, którzy korzystają z formularza kontaktowego i wyrazili zgodę na przetwarzanie ich danych na potrzeby korzystania z serwisu i zgodnie z informacją umieszczoną w serwisie wyrazili zgodę na przesyłanie ofert handlowych oraz informacji marketingowych drogą elektroniczną

Zbierane są następujące dane: imię, nazwisko, e-mail, numer telefonu.

LINIE DO RECYKLINGU TWORZYW SZTUCZNYCH I PRODUKCJI WYROBÓW FOLIOWYCH ZOBACZ WIĘCEJ